Klarsynt familjeoptiker på
Södermalm i Stockholm

Kosttillskott
Finns det ögonsjukdomar i släkten?
Har du fått början till förändringar på ögonbotten?
Vistas du mycket utomhus?
Har du torra ögon?

Du har säkert hört om blåbär som är bra för ögonen, men vi har produkter som är framtagna speciellt för att skydda dina ögon. Det minimerar risken för framtida ögonsjukdomar. Kontakta oss för konsultation, så kan vi rekommendera dig rätt typ av kosttillskott.

Torra ögon
Många besväras av torra ögon. Problemen kan ofta orsakas av vissa mediciner, torra miljöer, hormonförändringar och för lite eller för mycket fettproduktion till tårvätskan.
Vi på Optikboden är duktiga på att undersöka och ge bra rådgivning och behandling för torra ögon.

Vi utför ögonbottenfotografering och kan tidigt upptäcka ögonförändringar på näthinnan.

Cataract
Cataract eller grå starr beror på en förtätning, grumling av ögats lins.

Symptom: Synskärpan sjunker, ljuskänslighet, färgerna bleknar, stor styrkeändring av glaskorrektionen.

Åtgärd: Opereras oftast genom att ersätta den grumliga linsen med en plastlins.

Glaucom
Även kallad grön starr, beror på en tryckökning i ögat som kan ha flera olika orsaker. Det ökade trycket kan skada synnerven med synfältsbortfall som följd. Glaucom kan vara ärftligt och uppträder vanligtvis efter 40-årsåldern. Glaucom har sällan symptom om inte tillståndet blir akut. Det är därför viktigt att göra regelbundna mätningar av ögats tryck. På Optikboden har vi möjlighet att smärtfritt och snabbt mäta både ögontryck och synfält.

Åtgärd: Trycksänkande ögondroppar och vid vissa typer av glaucom görs en laseroperation.

Maculadegeneration, AMD
Eller gula fläcken beror på förändringar på ögonbotten. Macula eller gula fläcken är det ställe på ögonbotten där vi har bäst synskärpa och motsvarar vårt centrala synfält. Vid Maculadegeneration blir detta områdes pigmentskikt förändrat. Det finns blöt och torr AMD. Sjukdomen kan vara ärftlig och uppträder oftast efter 60-årsåldern.

Symptom: Vid blöt AMD så kröker linjer sig. Svårt att urskilja fina detaljer. Centrala synfältet blir successivt försämrat.

Åtgärd: Det finns idag några olika metoder för att hindra sjukdomsförloppet att fortskrida.

Retinitis Pigmentosa
En ärftlig sjukdom där näthinnans pigmentskikt förtvinar. Det är framför allt stavarna som drabbas varför nattblindhet är ett av de första tecknen på sjukdomen. Perifera seendet minskar tills endast det centrala synfältet återstår, ”kikarseende”.

Keratokonus
Onormalt ökande toppighet av hornhinnan vilket orsakar en kraftig, oregelbunden astigmatism. Hornhinnan blir tunn och konformig.

Åtgärd: Bästa synskärpa får man oftast med stabila kontaktlinser. Förändringarna inträder vid 15-20 årsåldern och brukar avstanna i 35-årsåldern.

Rinnande ögon
Många besväras av rinnande ögon utomhus speciellt vid kallt och/ eller blåsigt väder. Detta är ett vanligt problem och beror på att ögat lätt blir uttorkat. Detta ger signaler att öka tårflödet för att skydda ögat. Om ögonen däremot rinner även inomhus kan det bero på stopp i tårkanalerna.

Åtgärd: Rensning av tårkanalerna.

Som leg.optiker kan vi alltid ge dig råd om du är orolig för dina ögon. En bra åtgärd är att göra en noggrann synundersökning för att ta reda på bästa synförmåga med bästa glas. Vid misstanke om sjukliga förändringar skriver vi en remiss till ögonläkare för vidare kontroll. 

Läs mer om ögonhälsa här!

Öppettider:

Måndag - Fredag 10-18

Helger och aftnar STÄNGT

Tel: 08-644 30 10

Ringvägen 63, Stockholm

info@optikboden.se